Rys. 2. Trudności we wdrożeniu standardów akredytacji