Rys. 3. Korzyści z wdrożenia akredytacji Źródło: Raport. Badania pt. „Ocena funkcjonowania szpitali z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001 i akredytacji Centrum Monitorowania Jakości”, Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie