Norma ISO 26000 w zarządzaniu uczelnią wyższą

WprowadzenieSpołeczna odpowiedzialność biznesu jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania....

Czytaj więcej