Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny, Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich chętnych przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstwami oraz osoby zainteresowane normalizacją i zarządzaniem jakością na bezpłatne seminarium: „SYSTEM DOBROWOLNEJ NORMALIZACJI – NARZĘDZIEM DLA PRZEDSIĘBIORCY”. Seminarium odbędzie się 16 listopada 2010 r. w Hotelu Gromada w Radomiu.

Czynne uczestnictwo w procesie normalizacji to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Środki zainwestowane w normalizację zwracają się powoli, ale zapewniają stabilną przyszłość oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją oferującą wyroby nieokreślonej jakości. Udział w pracach normalizacyjnych zapewnia bieżący dostęp do aktualnego stanu wiedzy i informacji oraz daje możliwość wpływania na wytyczanie kierunków rozwoju danej dziedziny.

 

Na spotkaniu chcemy zaprezentować:

  • możliwości uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w systemie dobrowolnej normalizacji;
  • możliwości wpływania na treść norm, zarówno krajowych, jak i europejskich;
  • korzyści, jakie mogą czerpać z udziału w tym systemie;
  • w jaki sposób normalizacja może wpływać na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
 

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie www.pkn.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 55 67 739 lub drogą mailową: seminarium@pkn.pl