23. stycznia 2014 roku Narodowy Fundusz Zdrowia został oficjalnym zwolennikiem wdrażania i stosowania systemów: BHP, Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego, Bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa Żywności. Stało się tak za sprawą Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ, które dotyczy kryteriów oceny ofert (jednostek świadczących usługi medyczne) w sprawie zawarcia umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokument ten wprowadza bardzo ważne modyfikacje w stosunku do dotychczasowych warunków zawierania przez NFZ umów z jednostkami obszaru usług zdrowotnych. Zdaniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzanie na podstawie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001,    PN-N 18001 (lub OHSAS 18001), ISO 27001 oraz ISO 22000, wywiera bezpośredni wpływ m.in. na wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów (oraz pracowników – przyp. Redakcja), a także na wyniki leczenia i proces monitorowania zakażeń szpitalnych.

Podkreślona została rola owych wymagań i systemów zbudowanych na ich podstawie, w kwestii umiejętnego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne na korzyść zarówno pacjentów, jak i pracowników placówek. Tym samym, organizacja świadcząca takie usługi, poprzez wdrożenie i certyfikowanie przynajmniej jednego z powyższych systemów lub systemu zintegrowanego, może liczyć na dodatkowe punkty w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie umowy z NFZ.  Szczegółowa punktacja została przedstawiona w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Mówiąc w skrócie, firmy świadczące usługi medyczne zostały niejako zmuszone do wdrażania i certyfikowania w dość szybkim czasie (przed rozwiązaniem konkursu) systemów, o których mowa powyżej. Wybór systemu lub systemów zależy od specyfiki jednostki medycznej. Z jednej strony zachęcanie, chociażby w formie dodatkowych punktów w konkursie, do stosowania istotnych również dla branży medycznej wymagań ISO, nosi znamiona pozytywnego zapatrywania się Narodowego Funduszu Zdrowia na istotę standaryzacji placówek medycznych.  Z drugiej zaś strony Zarządzenie Prezesa NFZ zamyka drzwi do wygrania konkursu przed organizacjami, których po prostu nie stać na wdrożenie i certyfikowanie systemu, gdyż koszty samego wdrożenia rozpoczynają się, według badań Jerzego M. Ścierskiego, od 10 000 zł. Chyba, że małe jednostki medyczne skorzystają z usług konsultantów, a nie dużych i drogich organizacji konsultingowych. ISO można wdrożyć samodzielnie, jedynie z małą pomocą prywatnych konsultantów, a dzięki temu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: wdrożyć system tanim kosztem i uzyskać umowę z NFZ.

Izabela D. Sprycha

Magister zarządzania, licencjat informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych.

„Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej”.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2008 (Luqam).

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań AS 9100 C, PART 21, PART 145, PART 147 i PART M (TUV Nord).

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce jakościowej.Założycielka i koordynator serwisu: Qpedia.pl – Internetowa Encyklopedia Jakości

Właścicielka bloga: Sprychaoswieciejakosci.blogspot.com

Konsultant ds. wdrażania i doskonalenia jakości

Absolutna pasjonatka jakości