Czasami w firmie bądź na uczelni pojawia się konieczność lub okazja, aby pochwalić się wiedzą. Swoją znajomością tematu ISO 9001 możecie zabłysnąć dzięki podanym poniżej interesującym faktom, o których wielu z pewnością nie ma pojęcia. Przeczytajcie i wykorzystajcie tę wiedzę w praktyce. Z pewnością niektórzy będą zaskoczeni, kiedy usłyszą od Was takie ciekawostki. Powodzenia!

 • Normy z serii ISO 9000 nie są normami technicznymi, są regulacjami dotyczącymi spraw organizacyjnych firmy czy instytucji.
 • Normy z rodziny ISO 9000 są dobrowolne i nieobowiązkowe, choć coraz częściej wymagane przez Klientów do tego stopnia, że wydają się być obowiązkowymi dla różnych sektorów i branż.
 • Pierwszy w Polsce certyfikat zgodny z wymaganiami ISO 9001 został wydany w 1993 r.
 • W 1995 r. Polska posiadała już ponad 127 tysięcy certyfikowanych systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001.
 • W roku 2009 już ponad milion organizacji, spośród prawie 180 krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, mogło szczycić się posiadaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Najwięcej certyfikatów przypadło na Chiny, Włochy, Japonię, Hiszpanię, Rosję, Niemcy, Wielką Brytanię, Indie oraz Stany Zjednoczone.
 • W 2009 r. Polska znalazła się wśród pierwszych dziesięciu państw, w których odnotowany został najwyższy poziom przyrostu certyfikatów ISO 9001 w stosunku do roku poprzedniego[1].
 • SZJ budowany w oparciu o wymagania ISO 9001 jest obecnie jedną z najpowszechniejszych, wykorzystywanych przez organizacje w praktyce metod zarządzania, bowiem według danych zebranych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną na początku 2012 r., ponad 1,1 miliona organizacji posiadało certyfikowany system zarządzania jakością.
 • Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 nie zakładają konieczności uwzględniania wszystkich procesów, wyrobów, działów czy oddziałów organizacji, a więc uzyskany certyfikat zgodny z powyższą normą, nie obliguje organizacji do wprowadzenia jej zasad do wszystkich wymienionych powyżej sfer. Certyfikowany może być np. tylko dział produkcyjny firmy!
 • Do najczęstszych powodów wdrażania systemu ISO 9001 zalicza się… zaufanie Klientów wobec firm posiadających certyfikat ISO.
 • Przy wdrażaniu i certyfikacji systemu zgodnego z ISO 9001, organizacja może skorzystać z usług konsultanta specjalizującego się w tego typu wdrożeniach. Konsultant powinien posiadać odpowiednią, specjalistyczną wiedzę i charyzmatyczne podejście do zleceniodawcy. W ten sposób organizacja może szybko i bezpiecznie wdrożyć system, bez narażania się na niepotrzebne problemy i stres z powodu nieuzyskania certyfikatu.
 • Prezydent ISO – M. Tanaka – podczas zgromadzenia ISO w 2006 r. stwierdził, iż Singapur może być dla innych mało rozwiniętych i ubogich w złoża naturalne krajów, inspirującym wzorem rozwoju gospodarki dzięki normalizacji ISO[2].
 • W nowelizacji ISO 9001 z 2000 r. dokonano przełomowego kroku – zmieniono tytułowy zapis „zapewnienie jakości” na „systemami zarządzania jakością”, ze względu na nowy charakter normy odnoszącej się zarówno do zapewnienia jakości, jak i sprostania oczekiwaniom Klienta[3].
Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001

[1]P. Rogala, Przegląd zarządzania jako mechanizm doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, „Nauki o Zarządzaniu” 2012, nr 1 (10), s. 127.

[2]Z. Niechoda, J. Szymański, 28. Zgromadzenie ogólnie ISO, „Wiadomości PKN. Normalizacja” 2006, nr 1, s. 7.

[3] R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 324.

Izabela D. Sprycha

Magister zarządzania, licencjat informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych.

„Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej”.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2008 (Luqam).

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań AS 9100 C, PART 21, PART 145, PART 147 i PART M (TUV Nord).

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce jakościowej. Założycielka i koordynator serwisu: Qpedia.pl – Internetowa Encyklopedia Jakości

Właścicielka bloga: Sprychaoswieciejakosci.blogspot.com

Konsultant ds. wdrażania i doskonalenia jakości

Absolutna pasjonatka jakości