ISO – to słowo najczęściej kojarzone jest z systemem zarządzania jakością ISO 9001. Pod pojęciem ISO kryje się jednak dużo więcej, niż jedna norma.

ISO to organizacja

Pod nazwą ISO kryje się International Organization for Standardization. Słowo ISO nie jest jednak żadnym skrótem. Gdyby skracać poszczególne nazwy narodowe powstałoby wiele różnych akronimów np. „IOS” w języku angielskim lub „OIN” po francusku (Organisation internationale de normalisation). Organizacji normalizacyjnej nie wypadało mieć niestandaryzowanej nazwy. Postanowiono więc ujednolicić ją we wszystkich językach.

Skąd pochodzi nazwa ISO

„Równy” – to właśnie oznacza greckie słowo ISOS. To słowo stało podstawą do stworzenia uniwersalnej nazwy dla Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

Normy ISO

Normy ISO to nie tylko wspomniana wcześniej rodzina ISO 9000. Wśród norm ISO można spotkać bardzo wiele standardów, które dotyczą innych niż jakościowe systemów zarządzania. Wśród nich najpopularniejszymi normami są  ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji).

ISO prowadzi bardzo szeroką działalność normalizacyjną, a normy dotyczące systemów zarządzania są jedynie skromnym wycinkiem z działalności tej organizacji.