Czas na ostatni element japońskiej układanki: muda, mura i… muri!

Co to jest MURI?

Muri to nic innego, jak przeciążenie maszyn i/lub ludzi. Pojęcie to można sklasyfikować jako przeciwieństwo muda. Polega na zmuszaniu maszyny lub pracownika do wykraczania poza ich naturalne możliwości.

Co jest przyczyną powstawania MURI?

Główną przyczyną muri jest mura, czyli zmienność (procesu). Obrazuje to poniższy przykład.

Firma zakłada pewien cel: produkcja 100.000 sztuk miesięcznie. Taka liczba zapewni stałe dochody firmie, część z nich będzie inwestowana, a część stanowi czysty zysk. Niestety, popyt na produkt w maju nie jest na oczekiwanym poziomie. Podobnie jest w czerwcu, lipcu i sierpniu. Firma przyjmuje wszystkie zamówienia, jakie tylko się pojawiają, jednak o 100.000 sztuk może jedynie pomarzyć. Zarząd postanawia zredukować etaty i nie przedłuża umów wszystkim pracownikom. Dzięki temu firma wychodzi na prostą, lecz nagle…BACH! Jak grom z jasnego nieba spada zamówienie na 200.000 sztuk, do wykonania w ciągu dwóch miesięcy. Wszystko wydaje się być w porządku, jednak zredukowana załoga nie jest w stanie wytworzyć dziennej normy i obsłużyć całego parku maszynowego.

Co powoduje MURI?

Atrakcyjne stawki za nadgodziny kuszą pracownika, który wykwalifikowany jest tylko do obsługi jednego typu maszyny, dlatego linia działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pojawia się coraz więcej awarii i przestojów maszyn, a do tego liczba błędnie wykonanych produktów zwiększyła się trzykrotnie! Ponadto przeciążony pracownik uległ wypadkowi i doznał urazu ręki, idzie przez to na zwolnienie, a pozostali operatorzy maszyn muszą go zastąpić.

Naprzemienne uruchamianie i zatrzymywanie procesu z powodu awarii bądź wypadków, przyczynia się do powstawania mura i tak błędne koło się zamyka. Nie sprzyja to również jakości i standaryzacji procesu pracy, produktywności i ciągłemu doskonaleniu. W języku jakości mówi się, że lepiej pracować powoli i wytrwale jak żółw niż szybko i kapryśnie jak królik [1]. I jest w tym sporo racji.

Jak wyeliminować MURI i co dzięki temu otrzymamy?

Muri można wyeliminować poprzez równomierne rozłożenie pracy, czyli heijunka. Ustabilizowanie wielkości produkcji i asortymentu przyczynia się do wyrównania obciążenia ludzi i maszyn pracą. Dostawcy również mogą przewidzieć wielkość zamówienia klienta i zaplanować swoje działania. Powoduje to także zmniejszenie strat wynikających z problemów z jakością, defektów, awarii oraz utraty zdrowia przez pracownika.

Jak widać, Lean Management nie jesteśmy w stanie podzielić na osobne działy i sięgać do konkretnych z nich tylko wtedy, kiedy potrzebujemy danej informacji. Muda, mura i muri są ze sobą niezaprzeczalnie i nierozerwalnie powiązane, a znajomość jednego terminu wiąże się z koniecznością poznania kolejnego. Może na tym właśnie polega magia szczupłego zarządzania? Nie tak łatwo jest się od niego uwolnić!

Muri w relacji z muda i mura

Rys. 1. Muda, mura, muri [1]

Bibliografia:

  1. Liker Jeffrey K.: Droga Toyoty: 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa:Wydawnictwo MT Biznes, 2005. ISBN 83-88970-31-3.