Cykl Deminga (znany także jako Koło Deminga, Cykl PDCA) jest koncepcją zarządzania jakością opracowaną przez W.E. Deminga (14 Zasad Deminga). Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonalenie (pojęcie znana m.in. z Kaizen) przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie – wykonanie – sprawdzenie – poprawienie (ang. Plan – Do – Check – Act).


Rys. Cykl Deminga (opracowanie własne)

Poszczególne etapy polegają na:

  1. Planowanie – w tym etapie określony zostają sposób działania, który doprowadzić ma do określonego celu jakościowego.
  2. Wykonanie – ten etap polega na wykonaniu wcześniej zaplanowanych działań.
  3. Sprawdzenie – w tym etapie bada się wyniki wcześniej podjętych działań. Sprawdza się stopień wykonania celów zawartych w planie.
  4. Poprawienie – na podstawie wniosków wyciągniętych podczas sprawdzania doskonali się procesy oraz dostarcza pomysły i rozwiązania, które można zawrzeć w kolejnym planie.