Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.03.2009 in Podstawy | 0 comments

Definicje jakości

Jakość to…

“…pewien stopień doskonałości.” (Platon)

“…stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku.” (W.E. Deming)

“…zgodność z wymaganiami.” (P.B. Crosby)

“…wszystko co można poprawić.” (Masaaki Imai)

“…ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb.” (ISO 8402)

“…stopień, w jakim zbiór inherentnych cech spełnia wymagania.” (ISO 9001:2000)

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Podstawy
Historia jakości

Jakość w starożytności Za pierwsze wzmianki dotyczące jakości uznaje się zapisy z Kodeksu Hammurabiego z roku 1700 p.n.e.. Przewidywał on kary dla budowniczych popełniających błędy jakościowe w swej pracy. Budowniczy, którego budowla zawaliła się z powodu niedostatecznej jakości i spowodowała śmierć właściciela, sam musiał zapłacić za to życiem. Jest to nic innego jak odpowiedzialność za […]

Zamknij