Jakość to…

„…pewien stopień doskonałości.” (Platon)

„…stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku.” (W.E. Deming)

„…zgodność z wymaganiami.” (P.B. Crosby)

„…wszystko co można poprawić.” (Masaaki Imai)

„…ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb.” (ISO 8402)

„…stopień, w jakim zbiór inherentnych cech spełnia wymagania.” (ISO 9001:2000)