Studium przypadku – diagram relacji scentralizowany