W dniach 27-29 marca 2012 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  odbędzie się II edycja konferencji z cyklu „Dni Jakości”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Qualiteam”, a tematyką wiodącą jest jakość żywności, leków i kosmetyków.

Podczas „Dni Jakości” szeroko zostanie omówiona problematyka certyfikacji, standaryzacji i tajników produkcji żywności, leków i kosmetyków. Nie zabraknie także wykładów pokazujących aspekty jakości życia codziennego. Omówione zostaną także czynniki ekonomiczne, wpływające na to, czy „jakość się opłaca”.

Starannie dobrany skład prelegentów, obejmujący zarówno przedstawicieli świata biznesu, jak i nauki, pozwoli na praktyczne i interesujące przekazanie wiedzy z zakresu jakości, zarówno osobom, które na co dzień interesują się tą problematyką, jaki i tym, którzy dopiero zapoznają się z dziedziną, jaką jest zarządzanie jakością. Uzupełnienie wykładów stanowić będą warsztaty, pozwalające na doskonalenie  tzw. umiejętność miękkich. Zajęcia z negocjacji wprowadzą uczestników do technik, które można wykorzystać nie tylko w relacjach biznesowych, ale także codziennym życiu. Z kolei warsztaty „Nowoczesne techniki rozwiązywania problemów jakościowych” pokażą, jak doskonalić pracę w grupie i myśleć kreatywnie podczas rozwiązywania problemów.

W trakcie  konferencji zostanie przeprowadzony konkurs, sprawdzający wiedzę uczestników przekazaną na poszczególnych wykładach. Nagrodą w konkursie jest szkolenie na Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, 22000, 14001, 18001 (możliwość wyboru preferowanego szkolenia).

Aby zapisać się na konferencję należy wypełnić formularz:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE14aVpCNE84U3RGazRWUE5WeGlPd1E6MQ#gid=0

lub wysłać zgłoszenie (imię i nazwisko, uczelnia/miejsce pracy) na adres: dnijakosci@ue.wroc.pl

Aktualności i szczegóły dostępne są na stronie: www.facebook.com/dnijakosci