Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 2.10.2012 in Bez kategorii | 0 comments

Ewolucja norm serii ISO 9000

Ewolucja norm serii ISO 9000

W skali światowej konkurencja doprowadziła do wzrostu wymagań klientów w zakresie jakości produktów. Organizacje są zmuszone do poszukiwania coraz bardziej efektywnych systemów, wpływających pozytywnie na ich konkurencyjność na rynku oraz na kondycję finansową. Systemy zarządzania powinny być zasadniczo ukierunkowane na ciągłą poprawę jakości oraz stały wzrost zadowolenia klientów i stron zainteresowanych organizacji. Oto jak przebiegała ewolucja norm serii ISO 9000.

 

Ewolucja norm serii ISO 9000

Istotne jest to, że międzynarodowe normy ISO serii 9000 są niezależne od specyficznych sektorów gospodarki, ponieważ zawierają wytyczne oraz ogólne wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością, których wdrożenie jest możliwe w każdej organizacji. Każda organizacja jako dostawca wyrobów materialnych lub niematerialnych, posiada następujące strony zainteresowane: klientów, pracowników, właścicieli, poddostawców oraz społeczeństwo. Według norm serii ISO 9000 dostawca powinien uwzględniać oczekiwania i potrzeby wszystkich stron zainteresowanych, a szczególnie zadbać o zadowolenie klienta.
Warto zauważyć, że wraz z rosnącymi potrzebami zmieniać się może charakter certyfikacji. Jak przewiduje Claudio Provetti, Dyrektor Generalny CSQ, największej włoskiej Jednostki Certyfikującej IMQ, w przyszłości nie będzie mowy o certyfikacji jedynie na zgodność z normą ISO 9001. Kierując się w stronę klienta, trzeba będzie być przygotowanym na odniesienia do kwestii środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa, ryzyka, bezpieczeństwa danych, jakimi się zarządza oraz wielu innych spraw, nie skupiając się jedynie na tematach dotyczących wyrobów.

Literatura:
Kolman R. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, WSAiB, Gdynia 1996.
Drozd T., Gerber T., Certyfikacja jako szansa rozwoju – rozmowa z Claudio Provetti, Zarządzanie Jakością, nr 4/2006.
Ziółkowski S., Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach, WNT, Warszawa 2007.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Bez kategorii
Wyzwania stojące przed audytorem wewnętrznym

Wybór audytora wewnętrznego w organizacji zazwyczaj odbywa się różnymi drogami. Czasem o wyborze decyduje jedynie fakt przejścia szkolenia dla audytorów wewnętrznych, a czasem jest to wnikliwy proces doboru właściwej osoby. Najczęściej decyzja podejmowana jest w sposób pośredni, łącząc oba wyżej wymienione sposoby. Niezależnie jednak od metody wyboru, pełnienie tej funkcji jest dla wybrańca ogromnym wyzwaniem. […]

Zamknij