Liczne badania pokazują, że firmy wykorzystujące narzędzia planowania strategicznego osiągają na ogół lepsze wyniki (większy wzrost sprzedaży, wyższą stopę zwrotu z aktywów, wyższą marżę zysku, większy wzrost zatrudnienia), niż firmy nie planujące swych działań strategicznie. Firmy, które stosują planowanie są na ogół bardziej innowacyjne, częściej wykorzystują nowoczesne narzędzia zarządzania i wychodzą na rynki międzynarodowe, a co równie ważne, takie firmy rzadziej upadają (na podstawie badań PARP).

Mimo to większość małych i średniej wielkości przedsiębiorstw nie stosuje planowania strategicznego w praktyce.

1 grudnia we Wrocławiu odbędzie się konferencja, której tematem będzie zarządzanie strategiczne w sektorze MŚP. Oprócz licznych studiów przypadków, wiedzy popartej przykładami wdrożeń, przedstawione zostaną możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020. Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami zarządzania strategicznego, szczupłego zarządzania kaizen / lean oraz przedstawicielami instytucji rozdzielających fundusze unijne.

Konferencja jest w pełni dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Udział jest bezpłatny. Uczestnikom konferencji zostanie przekazany półroczny dostęp do kompleksowego kursu e-learningowego na temat zarządzania strategicznego „Pro-Strategy Guide”.

Termin: 1 grudnia 2015, godzina 8.00 – 14.00 Miejsce: Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, Wrocław Organizator: PROFES®

Program konferencji:

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9.00 – 10.00 Wykład otwierający: „Przedsiębiorczość – wyzwania i strategie” – Johann Laister, Dyrektor Europejskiego Multidyscyplinarnego Instytutu Badań (MERIG, Graz).

Prowadzący na podstawie 10-letniego doświadczenia w pracy jako ekspert w ocenianiu i ewaluacji projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości, innowacji, poprawy jakości zarządzania, przedstawi uczestnikom jakie wyzwania stoją obecnie przed małymi i średnimi przedsiębiorcami. Dostarczy inspiracji opierając się o przykłady firm austriackich. Wykład będzie tłumaczony na j. polski.

10.00 – 10.45      „Nauka zarządzania strategicznego nigdy nie była tak prosta” – Krzysztof Gwozdek, Konsultant Zarządzający PROFES

Prezentacja międzynarodowej platformy e-learningowej Pro-strategy stworzonej przez ekspertów z 5 krajów, która pozwala na skuteczne pozyskiwanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego

10.45 – 11.15      przerwa na kawę

11.15 – 12.00      „Kaizen – egzotyka dla każdego? – jak polscy mali i średni przedsiębiorcy adaptują metodykę ciągłego doskonalenia” – Klaudia Kobyłecka, Konsultant Kaizen Institute Polska.

W prelekcji zostaną przedstawione podstawowe założenia metodyki kaizen, pomagającej rozwinąć i utrzymać kondycję sprawnej, „szczupłej” organizacji. Prezentowane przykłady zmian i wdrożeń pochodzą z projektów prowadzonych przez autorkę w ostatnich latach.

12.00 – 13.00      Możliwości finansowania przedsięwzięć strategicznych w oparciu o dostępne fundusze europejskie – Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

13.00 – 14.00      Możliwości finansowania usług rozwojowych (doradztwo, szkolenia, e-learning oraz inne) – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

14.00 Obiad

Więcej informacji: http://profes.com.pl/konferencja-strategia.html,
tel. +48 71 341 29 51, 71 335 22 75,
e-mail: biuro@profes.com.pl, www.profes.com.pl
Anna Frank – tel. kom. +48 665 914 376