Celem jaki stawia sobie forum Lean Best Practices  jest szukanie i promowanie najlepszych rozwiązań Lean i spotkania z najlepszymi praktykami z branży.

Tegoroczne forum poświęcone będzie przywództwu w Lean. Co raz więcej firm które  chcą  być  „szczupłe”  dochodzi  do  wniosku  że  kluczowym  elementem sukcesu jest odpowiednie przywództwo. Odpowiedzi na  pytanie: co to znaczy odpowiednie  przywództwo  poszukamy  podczas  naszego  dwudniowego spotkania. Pierwszego dnia wystąpią wysokiej klasy  specjaliści    którzy podzielą się  swoimi  doświadczeniami,  wśród  nich  Dag  Lotsander  –  ekspert  Toyota  Business Strategy. Drugi dzień forum to warsztaty na których uczestnicy poznają i  rozwiną  model  przywództwa  w  Lean  i  będą  mogli  wymienić  się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Organizatorzy  przewidują  też  specjalną  wieczorną  integrację  uczestników spotkania, która ma owocować nawiązaniem kontaktów benchamarkowych.

Forum skierowane jest głównie do  dyrektorów, managerów i właścicieli firm oraz specjalistów pracujących nad rozwojem Lean w przedsiębiorstwach.

Termin:  10 – 11 września 2014
Miejsce:  Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Szczegóły:  http://www.forumlean.pl/