Zarządzanie procesowe – kultura, struktura, technologie

Podczas piątego spotkania praktyków zarządzania procesowego poświęcimy nieco więcej uwagi ludzkim, społecznym i kulturowym aspektom zarządzania procesowego.  O sukcesie (lub porażce) wprowadzenia podejścia procesowego decyduje wiele czynników. Często kwestie kulturowe, a więc jeden z krytycznych czynników, bywa traktowany po macoszemu. A praktyka pokazuje, że metodyki oferujące narzędzia, techniki i podejścia wspierają zazwyczaj jakiś typ kultury organizacyjnej. Jeśli typ kultury panujący w firmie jest diametralnie różny od tego, który wspiera dana metoda jej wdrożenie napotyka na szereg trudności. Zdarza się, że decyduje to o porażce wdrożenia. Dlatego też w tym roku poprosiliśmy prelegentów, aby włączyli wątek ludzki i kulturowy do swoich wystąpień. Dowiemy się jak radzą sobie z rozbieżnościami, jak dopasowują podejście do wdrożenia z profilem kulturowym swojej organizacji. Wątek ten pojawi się więc we wszystkich studiach przypadku ujętych w 3 blokach tematycznych oraz warsztatach prowadzonych przez praktyków.

Studia przypadku

 • Kultura organizacyjna i procesy – W tym bloku będzie mowa o:
  – kulturze folwarku w polskich firmach,
  – wdrożeniu zarządzania procesowego jako potrzeby zarówno serca jak i rozumu,
  – o turkusowym zarządzaniu czyli o tym, jak organizacje o różnej kulturze organizacyjnej radzą sobie z wprowadzaniem podejścia procesowego.
 • Strategia, procesy, ludzie – W tym bloku Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowa Administracja Skarbowa opowiedzą o wykorzystaniu zmian w otoczeniu politycznym, prawnym i rynkowym do budowania organizacji zarządzanej procesowo. PRG Polska opowie o budowaniu modelu procesowego Grupy Kapitałowej.
 • Klienci, Procesy i Technologia – Fist Byte opowie o wdrożeniu Robotic Process Automation w firmie ubezpieczeniowej, a Biuro Informacji Kredytowej o poszukiwaniu złotego środka pomiędzy ludźmi i procesami podczas kreowania i wdrażania nowych produktów i o tym, jak wdrażać technologię, aby niwelować różnorodne bariery pomiędzy informatykami a ludźmi „z biznesu” nie gubiąc jednocześnie klienta.

Metody i  Techniki w praktyce  – 6 godzinne, równoległe warsztaty prowadzone przez prelegentów

 • Mapowanie doświadczeń klienta (Customer Journey) – Anna Boguska-Torbicz, Roche
 • A3 sposobem na rozwiązywanie problemów – Anna Gugała, Mercer
 • Zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym – Ewa Szpakowska, Hanna Gołaś Stowarzyszenie Polrisk
 • Architektura procesów – Adriana Dębska-Gil, PRG Polska
 • Partycypacyjne zarządzanie procesowe – Marek Śliboda, Marco

Termin i miejsce

23-24.10.2017

Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

Więcej informacji na www.bpmpractice.pl

Dla czytelników Jakosc.biz i Centrum Jakości stała cena 1400 pln netto/osobę.