Serdecznie zapraszamy na Forum Wymiany Doświadczeń 2013, w ramach którego w dniach 3-4 października br. w Ossie k/Rawy Mazowieckiej odbędą się równolegle cztery spotkania dla:

– pełnomocników systemu zarządzania jakością

– pełnomocników systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

– pełnomocników systemu zarządzania jakością w branży spożywczej

– branży spawalniczej

Forum Wymiany Doświadczeń dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością

Podczas tegorocznego Forum Wymiany Doświadczeń dla Pełnomocników Systemu Zarządzania wraz z auditorami TÜV Rheinland Polska i trenerami TÜV Akademia Polska przygotowano szereg interesujących zagadnień. Omówione zostaną m.in. umiejętności społeczne niezbędne w pracy auditora, skuteczność narzędzi wspomagających zarządzanie jakością, zmiany w normie ISO 19011. Dodatkowo zostaną przedstawione problemy, które pojawiły się w trakcie ostatnich auditów. Więcej

Forum Wymiany Doświadczeń dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

Celem organizowanego pod patronatem merytorycznym Sekcji Motoryzacyjnej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. spotkania jest stworzenie pełnomocnikom firm branży motoryzacyjnej możliwości wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w dyskusjach panelowych toczących się pomiędzy zaproszonymi  uczestnikami. Warsztaty i dyskusje będą dotyczyć m.in. następujących tematów:

– Zarządzaj swoją energią

– Analiza R&R- podstawowe narzędzia MSA

– Zawsze doskonal swój system…czyli omówienie najczęściej występujących uwag z ostatnich audytów

– Problem Solving – Rozwiązywanie problemów

– Warsztaty na temat Problem Solving – Rozwiązywanie problemów

– Zmiany w normie ISO 19011- co warto o tym wiedzieć Więcej

Forum Wymiany Doświadczeń dla Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością w Branży Spożywczej

Celem tegorocznego spotkania jest poinformowanie klientów związanych z rynkiem spożywczym o nowinkach i zmianach obowiązujących na rynku krajowym i europejskim. Podczas dwudniowego spotkania będą mieli Państwo okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń, uczestnictwa w dyskusji oraz warsztatach z zakresu działań korygujących i zapobiegawczych. W programie spotkania znajdą się również informacje na temat obrony żywności oraz najnowszych zmian w ustawodawstwie, poparte konkretnymi przykładami dotyczącymi znakowania żywności na podstawie wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Poruszony zostanie również temat fałszowania żywności i metod wykrywania fałszerstw. Więcej

Forum Wymiany Doświadczeń dla Branży Spawalniczej

Podstawą spotkania będą wykłady prowadzone przez uznanych specjalistów z branży spawalnictwa, którzy swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobywali w praktyce zawodowej oraz pracy naukowej. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. wymagania norm serii EN 3834 w procesach

certyfikacji wytwórców konstrukcji spawanych w świetle normy EN 1090, kwalifikowanie personelu spawalniczego w świetle wymagań norm europejskich, norma FprEN ISO 9606-1, pomiar szczelności złączy spawanych, zmiany struktury i własności tradycyjnych i nowych stali konstrukcyjnych w warunkach spawania, kwalifikowanie technologii spawania wg wymagań EN i przepisów niemieckich (TRD, AD 2000) ze wskazaniem połączeń krzyżowych wg EN 1090, system certyfikacji personelu NDT wg normy EN ISO 9712:2012, SAT oraz technika Phased Array (PA) i TOFD. Więcej

Oprócz części merytorycznej w ramach Forum Wymiany Doświadczeń 2013 przewidziano wieczorną rozrywkę, dającą możliwość poznania parterów biznesowych, integracji i wymiany poglądów.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 32 273 21 82 oraz adresem e-mail akademia@pl.tuv.com.

Serdecznie zapraszamy!

TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 327
41-800 Zabrze
tel. 32 273 21 82

akademia@pl.tuv.com
www.akademia.tuv.pl