AQAP – Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości) – publikacje NATO dotyczące systemów zapewnienia jakości dostawców.
Publikacje AQAP oparte są na normach serii ISO 9000 i stanowią ich uzupełnienie. Rozszerzają wymagania norm ISO 9000 o następujące wymogi:

 • ograniczenia ryzyka we wszystkich etapach realizacji kontraktu,
 • zarządzania konfiguracją wyrobu,
 • określenie zarządzania kontraktami w przypadku informacji niejawnej,
 • wspomagania procesu rządowego zapewnienia jakości,

Zbiór dokumentów kontraktowych AQAP tworzą następujace publikacje: * AQAP 2110 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”

 • AQAP 2120 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji”
 • AQAP 2130 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach”
 • AQAP 2009 – „Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000″
 • AQAP 2131 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości przy kontroli końcowej”
 • AQAP 2105 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu objętego umową”
 • AQAP 2070 – „Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA)”
 • AQAP-2000 – Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu
 • AQAP-160 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości przy projektowaniu, rozwoju i produkcji oprogramowania”
 • AQAP-169 – „Przewodnik NATO do AQAP-160”