Audit drugiej strony (audit klientowski, audit klienta) – zleceniodawcą lub wykonawcą takiego auditu jest organizacja należąca do najbliższego otoczenia organizacji auditowanej. Celem takiego auditu jest najczęściej sprawdzenie, czy auditowany jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez auditującego. Audit klientowski ma również zastosowanie w momencie, gdy po stronie auditowanego występują jakieś niezgodności. Jego celem jest wtedy identyfikacja przyczyn, i w konsekwencji ich likwidację.

Tego nie dowiesz się na szkoleniu dla audytorów! SPRAWDŹ