Audit procesu – pozwala na ocenę zgodności przebiegu procesu z stawianymi wymaganiami, określonymi między innymi w normach, procedurach, instrukcjach, czy specyfikacjach technicznych.

Tego nie dowiesz się na szkoleniu dla audytorów! SPRAWDŹ