Audit trzeciej strony – wykonawcą auditu jest niezależna organizacja (jednostka certyfikująca), a zleceniodawcą organizacja auditowana.

Celem auditu trzeciej strony jest potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami wybranej normy (np. ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 itp.).

Tego nie dowiesz się na szkoleniu dla audytorów! SPRAWDŹ