Audit wewnętrzny (audit pierwszej strony) to ciągłe monitorowanie i badanie stopnia spełnienia oczekiwań klientów. Prowadzenie auditów wewnętrznych jest to jednym z wymogów normy ISO 9001.

Porównaj oferty szkoleń dla auditorów! SPRAWDŹ

Audi wewnętrzny polega na tym, że osoba przeszkolona i posiadająca certyfikat audytora wewnętrznego, bada wybrane obszary Systemu Zarządzania Jakością, czyli np. sprawdza czy pracownicy postępują zgodnie z procedurami i instrukcjami stanowiskowymi, czy prowadzą odpowiednie zapisy.

Audit jest badaniem a nie kontrolą, dlatego też zawsze jest wcześniej zakomunikowany, a osoby auditowane są wcześniej informowane o czasie i zakresie auditu. Często i nieprawidłowo audit uznawany jest za kontrolę. Wzbudza to strach przed znalezieniem niezgodności, a przecież celem auditu jest właśnie znalezienie błędów czy niedociągnięć w procesie i ich poprawa – czyli doskonalenie systemu.
Obowiązkowi auditowania poddane są wszystkie procesy jakie zidentyfikujemy.Częstość takich badań zależna jest od zapotrzebowania, np. obsługę klienta można auditować raz na 4 miesiące, a magazyn raz na 6 miesięcy czy raz na rok.