Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 14.12.2012 |

Audit

Audit (jakości) to “systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu” (wg PN-EN ISO 9000:2006)

Tego nie dowiesz się na szkoleniu dla audytorów! SPRAWDŹ