Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu. Produkt posiadający oznakowanie CE jest dopuszczony do wprowadzenia na rynek we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W zależności od ryzyka, jakie stwarza produkt oraz w zależności od uregulowań zawartych w dyrektywach, przewidziane są różne procedury oceny zgodności (moduły A-H).

Oznakowanie CE nie jest:

  • znakiem towarowym,
  • znakiem jakości,
  • znakiem pochodzenia,
  • znakiem zgodności z normą.

Wyroby przemysłowe mogą być objęte następującymi aktami prawnymi:

  • Dyrektywami Starego Podejścia, lub
  • Nowego Podejścia,
  • wyroby nie objęte żadnymi z ww. rodzajów Dyrektyw podlegają Dyrektywie o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów, lub
  • krajowymi aktami prawnymi, jeśli takowe zostały przez dane państwo członkowskie przyjęte o czym mowa wyżej.