CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) – jest niezależną organizacją działająca na zasadach non-profit, której misją jest wspieranie europejskiej gospodarki w handlu światowym poprzez tworzenie, nadzór i dystrybuowanie zbiorów spójnych norm i specyfikacji.

CEN został założony w roku 1961. Obecnie w jego skład wchodzi 30 krajów członkowskich w skład których wchodzi między innymi Polska – w naszym kraju za kontakt z CEN odpowiedzialny jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Krajami członkowskimi są: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Członkowie opracowują nowe normy europejskie oznaczone symbolem EN oraz przyjmują miedzynarodowe normy ISO jako standardy europejskie. CEN jest oficjalnie uznany przez Unię Europejską jako organ normalizacyjny

Oficjalna strona CEN – http://www.cen.eu