Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) – jest to zbiór norm i standardów dotyczących żywności oraz wytyczne i zalecenia Komisji Kodeksu Żywnościowego. Kodeks Żywnościowy został powołany ze względu na potrzebę usuwania barier związanych z międzynarodowym handlem żywnością.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

Podstawowym zadaniem tych norm jest przede wszystkim ochrona zdrowia konsumentów oraz przyczynianie się do rozwoju uczciwych praktyk w handlu żywnością.

Komisja Codex Alimentarius działa w ramach Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa ( Food and Agricultural Organization – FAO) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO).  Została powołana w 1963 roku w celu wprowadzenia ujednoliconego systemu norm dotyczących żywności i obecnie w skali między narodowej pełni najważniejszą rolę w zakresie problematyki dotyczącej jakości zdrowotnej produktów żywnościowych.

Kodeks Żywnościowy składa się z rozdziałów zawierających normy, wytyczne i kodeksy:

  • Część A o charakterze ogólnym (znakowanie żywności i deklaracje, zasady oceny podczas oceny, certyfikacji i akredytacji związanej z inspekcją żywności, postanowienia dotyczące pestycydów i zanieczyszczeń, normy dotyczące dodatków do żywności)
  • Część B o charakterze szczegółowym ( normy żywnościowe dla produktów podzielonych wg surowców)
  • Część C o charakterze regionalnym ( normy krajowe dla krajów Afryki i Europy)