DFMEA (z ang Design Failure Mode Effects Analysis – Analiza przyczyn i skutków wad projektu/konstrukcji ) – ma na celu poznanie silnych i słabych stron produktu już w fazie projektowania, co daje możliwość tworzenia optymalnej konstrukcji w fazie prac konstrukcyjnych. Informacje dotyczące przyczyn pojawiania się wad, które mogą powstać podczas eksploatacji wyrobu, zdobywa się korzystając z wiedzy i doświadczenia członków zespołu FMEA, a także dzięki danym uzyskanym podczas eksploatacji wyrobów konkurencji i własnych, które posiadają zbliżone parametry.

Jak powinno wyglądać  FMEA procesu w praktyce? SPRAWDŹ

Wady występujące w wyrobie mogą dotyczyć:

  • funkcji realizowanych przez wyrób,
  • niezawodności wyrobu podczas eksploatacji,
  • łatwości obsługi,
  • łatwości naprawy,
  • technologii konstrukcji.

Więcej informacji o metodzie FMEA