EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – system zarządzania środowiskowego przeznaczony dla organizacji chcących zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ciągle doskonalenie swojej działalności.
Organizacje zarejestrowane w EMAS charakteryzują się działaniem w pełni zgodnym z prawem (zazwyczaj wychodzącym daleko poza minimalne wymagania prawne).