EUREPGAP – jest to system, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności na etapie produkcji pierwotnej oraz weryfikacja dobrej praktyki rolniczej.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

W 1997 r. EUREP – (Euro Retailer Produce Working Group – organizacja Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Rolniczymi) rozpoczęło pracę nad stworzeniem wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Rolniczej ( GAP – Good Agriculture Practise). Wśród członków EUREP można wymienić: producentów żywności, przedstawicieli handlu detalicznego oraz inne organizacje (np. producenci środków ochrony roślin).

System EUREPGAP skierowany jest do:

 • producentów owoców, warzyw i grzybów,
 • hodowców zwierząt (Integrated Farm Assurance (IFA)) ,
 • hodowców ryb (Integrated Aquaculture Assurance (IAA)),
 • producentów roślin ozdobnych (Flower and Ornamentals),
 • plantatorów kawy (Coffee Reference Code).

EUREPGAP wyznacza minimalne standardy produkcyjne w celu zapewnienia wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa produktów pierwotnych w oparciu o kryteria:

 • wywodzące się z systemu HACCP,
 • przepisów prawa krajowego i międzynarodowego,
 • dotyczące oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

System dzieli się na trzy poziomy:

 • podstawowy – zawiera 49 wymagań,
 • drugorzędny – zawiera 99 wymagań,
 • zaleceń – zawiera 66 wymagań.

Producenci żywności zgodnie z wymaganiami EUREPGAP mogą starać się o wydanie certyfikatu ważnego 1 rok. W tym celu muszą spełnić 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi, 95% zgodności z wymaganiami drugorzędnymi, a w przypadku zaleceń  nie istnieje minimalny pułap zgodności.