FMEA(z ang. Failure Mode and Effect Analysis – Analiza potencjalnych przyczyn i skutków wad) – jest to usystematyzowana metoda zapobiegania wadom. Analizę FMEA stosuje się wszędzie tam, gdzie projektuje się i planuje złożone wyroby i procesy. Ponadto metodę FMEA można stosować w reidentyfikacji wad. Dzięki swojej uniwersalności metodę FMEA można stosować w procesach zachodzących w sferze usług i administracji.

Jak powinno wyglądać  FMEA procesu w praktyce? SPRAWDŹ

Więcej informacji o FMEA.