GMP ( Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) to działania, które muszą być podjęte oraz warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z przeznaczeniem.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

Aby przedsiębiorstwo produkowało bezpieczną i zdrową żywność, zakład powinien spełniać określone wymagania w zakresie:

 • lokalizacji,
 • otoczenia,
 • dróg dojazdowych,
 • procesu produkcyjnego,
 • pomieszczeń,
 • sufitów,
 • ścian wewnętrznych,
 • podłóg,
 • okien i drzwi,
 • oświetlenia,
 • wentylacji,
 • zaopatrzenia w wodę.

Ponadto GMP zwraca uwagę na takie elementy jak:

– surowce i materiały – ocena zgodności dostawy z zamówieniem, terminowość dostawy oraz warunki transportu;

– maszyny i urządzenia – możliwość łatwego mycia i dezynfekcji,

– personel – przestrzeganie higieny osobistej oraz dbanie o stan zdrowia pracowników,

– magazynowanie – zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania;

– dystrybucja i transport – tworzenie dróg transportu produktu gotowego, które nie zagrażają jego jakości zdrowotnej;

– pomieszczenia socjalne – wyposażenie zakładu w pomieszczenia dla pracowników , np.: szatnie, prysznice, jadalnie, palarnie;

– szkodniki – zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami, ptakami itp.;

– mycie i dezynfekcja – zastosowanie odpowiednich środków i metod.