IFS – ( z ang. International Food Standard) – został opracowany na potrzeby auditowania dostawców współpracujących z sieciami tzw. producentów marki własnej (private label). Głównym celem standardu IFS jest potwierdzenie, czy dostawca jest w stanie dostarczać bezpieczny produkt zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Ponadto IFS wprowadza jednolite wymagania i przejrzystość w łańcuchu dostaw (surowców i produktu ostatecznego).

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

Standard IFS istnieje od 2002 roku, kiedy to niemiecka federacja sprzedawców detalicznych HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V.)  rozpoczęła prace nad stworzeniem nowego standardu auditowania. Od 2003 r. francuska federacja sprzedawców detalicznych i hurtowych FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution) dołączyła do HDE i wspólnie rozwijają projekt. Od 2007 r. istnieje piąta wersja standardu.

Standard IFS jest wymagany przez  sieci handlowe z Niemiec (np. Lidl, Real) i Francji (np. Auchan, Carrefour). Odbiorcy z Wielkiej Brytanii preferują brytyjski standard BRC Global Standard – Food. Brak formalnego porozumienie pomiędzy HDE/FCD a BRC powoduje, iż często pojawia się problem wzajemnej  uznawalności certyfikatów IFS i BRC przez odbiorów z różnych krajów.

Audit wg standardu IFS przeprowadzany jest w następujących obszarach:

  • HACCP (wg Codex Alimentarius),
  • udokumentowany system zarządzania jakością,
  • zapewnienie właściwego środowiska produkcji,
  • kontrola produktu,
  • kontrola procesu,
  • wymagania związane z personelem

Oficjalna strona IFS http://www.ifs-online.eu

Zobacz szkolenia IFS z całej Polski