ISO 9004 (PN- EN  ISO 9004:2010) Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością  – zawiera wytyczne wykraczające poza wymagania podane w ISO 9001, dotyczące dalszego doskonalenia systemu zarządzania jakością w aspekcie skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością.

Nikt wcześniej nie mówił o ISO 9001 tak przystępnie Zobacz

Norma koncentruje się na osiąganiu ciągłego doskonalenia, mierzonego zadowoleniem klientów i innych zainteresowanych stron.

Ponadto norma ISO 9004  nie jest przewidziana do stosowania w certyfikacji, regulacjach prawnych lub umowach, ani też jako przewodnik do wdrażania ISO 9001.