ISO/IEC 27001:2013 – jest międzynarodową normą opisującą wymagania stawiane przed Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wydaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Norma ta zastąpiła ISO/IEC 27001:2005.

Norma została przetłumaczona na język polski i wydana prze Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Sprawdź najlepsze szkolenia ISO/IEC 27001:2013 / PN-ISO/IEC 27001:2014-12!

Porównaj oferty najlepszych firm szkoleniowych w jednym miejscu.