ISO – (ang. International Organization for Standardization, pl  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), to największa organizacja międzynarodowa, zajmująca się tworzeniem i rozpowszechnianiem norm międzynarodowych.

ISO zrzesza 161 narodowych w tym PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

Nazwa ISO nie jest skrótem. Pochodzi od greckiego słowa isos co znaczy równy.