Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 16.12.2012 |

ISO

ISO – (ang. International Organization for Standardization, pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), to największa organizacja międzynarodowa, zajmująca się tworzeniem i rozpowszechnianiem norm międzynarodowych.

ISO zrzesza 161 narodowych w tym PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

Nazwa ISO nie jest skrótem. Pochodzi od greckiego słowa isos co znaczy równy.