ISO/IEC 27001:2005 – jest międzynarodową normą opisującą wymagania stawiane przed Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Norma została przetłumaczona na język polski i wydana prze Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-ISO/IEC 27001:2007.

Uwaga! Norma ISO/IEC 27001:2005 została zastąpiona przez normę ISO/IEC 27001:2013.