Krytyczny Punkt Kontroli (KPK), (Critical Control Point, CCP) – jest to czynność lub etap procesu, gdzie można zastosowań środki kontroli w celu zapobieżenia występowania zagrożenia, wyeliminowania go lub ograniczenia go do akceptowalnego poziomu.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

Krytyczny Punkt Kontroli to miejsce w procesie produkcji żywności posiadające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktu. Brak kontroli w danym miejscu niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Często stosowanym narzędziem pomocniczym przy określaniu CCP jest drzewo decyzyjne, tj. logiczną sekwencję pytań i odpowiedzi w odniesieniu do każdego surowca i etapu procesu produkcji, pozwalającą na określenie najbardziej istotnych punktów kontroli, pod względem bezpieczeństwa żywności, miejsc i etapów procesu produkcyjnego.

Krytyczne Punkty Kontroli muszą być objęte szczególnym nadzorem. Powinny  być odpowiednio oznakowane, a pracownicy powinni skrupulatnie przestrzegać instrukcji stanowiskowych w tym punkcie oraz prawidłowo prowadzić dokumentację.