OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety (Bezpieczeństwo i higiena pracy)– jest to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Promuje on bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków.

W związku z różnicami legislacyjnymi pomiędzy krajami europejskimi, nie stworzono jednego modelu systemu. Spowodowane było to tym, iż to co w jednym kraju jest uznane za dobrowolne, to w innym jest obowiązkowe.

W Polsce normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest PN-N 18001.