Archiwa: Glossary Terms

OHSAS 18001

OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety (Bezpieczeństwo i higiena pracy)- jest to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Promuje on bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę,...

Czytaj więcej

Krytyczny Punkt Kontroli

Krytyczny Punkt Kontroli (KPK), (Critical Control Point, CCP) – jest to czynność lub etap procesu, gdzie można zastosowań środki kontroli w celu zapobieżenia występowania zagrożenia, wyeliminowania go lub ograniczenia go...

Czytaj więcej

ISO

ISO – (ang. International Organization for Standardization, pl  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), to największa organizacja międzynarodowa, zajmująca się tworzeniem i rozpowszechnianiem norm międzynarodowych. ISO...

Czytaj więcej

ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001:2005 – jest międzynarodową normą opisującą wymagania stawiane przed Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma została przetłumaczona na język polski i wydana prze Polski Komitet...

Czytaj więcej

ISO 13485

ISO 13485:2003 (PN-EN ISO 13485:2012) Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania dla celów przepisów prawnych – jest to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące systemu zarządzania,...

Czytaj więcej

Partnerzy

Znajdź szkolenie