Archiwa: Glossary Terms

Audit drugiej strony

Audit drugiej strony (audit klientowski, audit klienta) – zleceniodawcą lub wykonawcą takiego auditu jest organizacja należąca do najbliższego otoczenia organizacji auditowanej. Celem takiego auditu jest najczęściej...

Czytaj więcej

Audit trzeciej strony

Audit trzeciej strony – wykonawcą auditu jest niezależna organizacja (jednostka certyfikująca), a zleceniodawcą organizacja auditowana. Celem auditu trzeciej strony jest potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu...

Czytaj więcej

Audit

Audit (jakości) to „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu” (wg PN-EN ISO 9000:2006) Tego nie...

Czytaj więcej

ISO 9004

ISO 9004 (PN- EN  ISO 9004:2010) Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością  – zawiera wytyczne wykraczające poza wymagania podane w ISO 9001, dotyczące...

Czytaj więcej

Partnerzy

Znajdź szkolenie