PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) – to krajowa jednostka normalizacyjna oraz państwowa budżetowa jednostka organizacyjna. Została powołana w 1924 roku, w latach 1972-1991 funkcjonowała jako Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości.

Polski Komitet Normalizacyjny sprawuje nadzór nad normalizacją. Określa stan i kierunek rozwoju polskiej normalizacji, wydaje i wycofuje Polskie Normy  i inne dokumenty normalizacyjne.
Do zadań PKN nalezy również reprezentowanie Polski w strukturach międzynarodowych organizacji normalizacyjnych (np. ISOCEN, CENELEC)

Źródła:
www.pl.wikipedia.org
www.pkn.pl