Polityka jakości – najważniejszy dokument systemu zarządzania jakością, zawierający deklarację najwyższego kierownictwa organizacji dotyczące stosowanych w niej norm, zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, zapewnienia zasobów niezbędnych do prawidłowego działania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz deklaracje identyfikowania i dążenia do spełnienia potrzeb klienta.
Polityka jakości jest integralną częścią strategii organizacji, dotyczącą systemu zarządzania jakością.

Nikt wcześniej nie mówił o ISO 9001 tak przystępnie Zobacz