PPAP – (z ang. Production Part Approval Process) jest to proces zatwierdzania części do produkcji. W tym procesie potwierdza się zgodność każdego pojedynczego komponentu z wymaganiami klienta. PPAP wykonywany jest na podstawie 18 ściśle określonych dokumentów, w skład których wchodzą m.in. DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, przepływ procesu (Process Flow Diagram), R&R (MSA), czy analiza wyników pomiarów w porównaniu z dokumentacją techniczną.

Znajdź najlepsze szkolenia PPAP spośród oferty ponad 100 firm

PPAP wymagany jest szczególnie w branży motoryzacyjnej. Dokumentem potwierdzającym zgodność jest tzw. PSW (Part Submission Warrant), który najczęściej mieści się na 1 stronie A4. Na dokumencie tym mamy dokładny numer identyfikacyjny i opis części, przyczynę wykonania PPAP (coroczna rewalidacja, zmiana projektu czy nowe uruchomienie). Jeżeli są jakieś odstępstwa, klient musi wyrazić zgodę na dopuszczenie takiego komponentu, wówczas PPAP jest warunkowo zatwierdzany.

PPAP jest procesem opisanym przez AIAG (Automotive Industry Action Group – www.aiag.org). Poza ogólnymi wytycznymi, należy spełnić specyficzne wymagania klienta, które są określone przez każdego z odbiorców. Wymagania największych koncernów można znaleźć na stronie International Automotive Task Force IATF – www.iatfglobaloversight.org