Proces (zgodnie z PN-EN ISO 9000:2006) jest to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie na siebie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wejścia procesu są zazwyczaj wyjściami innych procesów.

Proces, w którym zgodność spełnienia wymagań nie może być sprawdzona łatwo lub ekonomicznie, jest określany jako „proces specjalny”.