Przegląd zarządzania jest zebraniem i podsumowaniem przez najwyższe kierownictwo informacji i analiz wykonanych na postawie dokonanych pomiarów procesów. Dyskutowane są wówczas cele jakościowo, oraz aktualność i samo funkcjonowanie SZJ. Najczęściej taki przegląd wykonuje się raz do roku, ale jego częstotliwość leży w gestii najwyższego kierownictwa. Przegląd zarządzania jest wymogiem normy ISO 9001.

Nikt wcześniej nie mówił o ISO 9001 tak przystępnie Zobacz

Danymi wejściowymi do procesu jakim jest przegląd zarządzania powinny być informacje z przeprowadzonych auditów (wewnętrznych i zewnętrznych), informacje pochodzące od klientów, statusy działań korygujących i zapobiegawczych, wnioski dotyczące działań z poprzednich przeglądów zarządzania czy też sugestie i zalecenia związane z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością. Na podstawie tych informacji kierownictwo powinno określić decyzje i działania związane z doskonaleniem skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów, doskonaleniem wyrobu w powiązaniu z wymaganiami klienta a także potrzebnymi zasobami do osiągnięcia zadowolenia klienta.