Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.05.2014 in Aktualności, Relacje | 1 comment

Humaniści o jakości

Humaniści o jakości

21 marca 2014 roku w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: „Informacja: jakość, ilość, wartość”, zorganizowania przez Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest” przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. Pieczę nad organizacją i stroną merytoryczną objął opiekun „Palimpsestu” – dr hab. Piotr Tafiłowski.

W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci zainteresowani tematyką informacji w aspekcie jej jakości, ilości i wartości, a także eksperci tacy jak: Prof. Elżbieta Skrzypek – kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS Lublin, dr hab. Zbigniew Osiński – kierownik Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i In. Środków Przekazu oraz dr Sebastian Kotuła – asystent w Zakładzie Informacji Naukowej UMCS Lublin.

Pierwsza sesja konferencji dotycząca jakości informacji, obfitowała w bardzo interesujące referaty, wśród których warto wymienić artykuły: p. Grzegorza Gajewskiego „Informacja sprzeczna jako skutek błędów komunikacji interpersonalnej”, p. Pauliny Motylińskiej „Metody oceny i kryteria jakości informacji o zdrowiu”, Marka Deja „Jakość w działalności brokera informacji: metody i wskaźniki pomiaru” oraz p. Ekateriny Sherengovskaya „Okno Overtona – przykład technologii manipulowania informacją”.

Sesja ta była o tyle interesująca, że stała się doskonałym wyrazem tego, jak ekonomiści i humaniści mogą współtworzyć naukę. Jakość bowiem, jako parametr typowo ekonomiczny i zarządczy, została oprawiona w humanistyczne ramy informacji, także dzięki obecności wybitnego ekonomisty – prof. Elżbiety Skrzypek, prowadzącej i podsumowującej pierwszą sesję konferencji. Dyskusja  na temat znaczenia i selekcjonowania informacji, których wyznacznikiem może być jakość, skłania do zadumy i refleksji nad tą tematyką, która w dobie Internetu zdaje się być coraz bardziej potrzebna i przynosząca nieoczekiwane rezultaty.

1 Comment

  1. Od czasu do czasu mam przyjemność pracowania z humanistami i nieraz trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości 🙂

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Aktualności, Relacje
Darmowe szkolenie Lean Six Sigma White Belt

Zrób krok do tyłu i spójrz na swoją firmę... Czy Twój magazyn jest załadowany po brzegi gotowymi wyrobami i półproduktami? Produkcja wyrobu lub realizacja usługi trwa zbyt długo? Widzisz bałagan na stanowisku pracy? Pracownicy biagają na drugi koniec biura po papier do drukarki? Przezbrojenie maszyn zajmuje pół dnia? Pracownicy mają niską motywację, nie angażują się […]

Zamknij