21 marca 2014 roku w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: „Informacja: jakość, ilość, wartość”, zorganizowania przez Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest” przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. Pieczę nad organizacją i stroną merytoryczną objął opiekun „Palimpsestu” – dr hab. Piotr Tafiłowski.

W konferencji uczestniczyli studenci i doktoranci zainteresowani tematyką informacji w aspekcie jej jakości, ilości i wartości, a także eksperci tacy jak: Prof. Elżbieta Skrzypek – kierownik Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS Lublin, dr hab. Zbigniew Osiński – kierownik Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i In. Środków Przekazu oraz dr Sebastian Kotuła – asystent w Zakładzie Informacji Naukowej UMCS Lublin.

Pierwsza sesja konferencji dotycząca jakości informacji, obfitowała w bardzo interesujące referaty, wśród których warto wymienić artykuły: p. Grzegorza Gajewskiego „Informacja sprzeczna jako skutek błędów komunikacji interpersonalnej”, p. Pauliny Motylińskiej „Metody oceny i kryteria jakości informacji o zdrowiu”, Marka Deja „Jakość w działalności brokera informacji: metody i wskaźniki pomiaru” oraz p. Ekateriny Sherengovskaya „Okno Overtona – przykład technologii manipulowania informacją”.

Sesja ta była o tyle interesująca, że stała się doskonałym wyrazem tego, jak ekonomiści i humaniści mogą współtworzyć naukę. Jakość bowiem, jako parametr typowo ekonomiczny i zarządczy, została oprawiona w humanistyczne ramy informacji, także dzięki obecności wybitnego ekonomisty – prof. Elżbiety Skrzypek, prowadzącej i podsumowującej pierwszą sesję konferencji. Dyskusja  na temat znaczenia i selekcjonowania informacji, których wyznacznikiem może być jakość, skłania do zadumy i refleksji nad tą tematyką, która w dobie Internetu zdaje się być coraz bardziej potrzebna i przynosząca nieoczekiwane rezultaty.