W dniach 27-29 marca 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się II edycja konferencji z cyklu „Dni Jakości”. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Zarządzania Jakością „Qualiteam”, sponsorem strategicznym firma DEKRA Certification, a jednym z patronów medialnych portal Centrum.Jakosci.pl.

Wbrew oczekiwaniom organizatorów, na konferencji pojawili się nie tylko studenci wrocławskich uczelni, ale także doktoranci, pracownicy i pasjonaci zarządzania jakością.

Wykładem otwierającym była „Certyfikacja wyrobów spożywczych”, omówiona przez Pana Sebastiana Ciacha z firmy DEKRA Certification. Kolejny wykład również dotyczył certyfikacji, tym razem wyrobów medycznych, a przygotował go Pan Kornel Łukaszczyk – auditor wiodący firmy TÜV Nord. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, dr inż. Małgorzata Kosiorowska, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu szczegółowo odpowiedziała nam na pytanie – Czy warto czytać informacje na opakowaniach? Podczas tego wykładu słuchacze zapoznali się z zasadą znakowania produktów, a także, z nie do końca legalnymi, praktykami wśród producentów, które mają na celu manipulowanie wyborami konsumentów.

Mieczysław Obiedziński TUV SUDDrugi dzień rozpoczął Pan Mieczysław Obiedziński, manager z firmy TÜV SÜD – omawiając normę ISO 22 716, wprowadził słuchaczy w tematykę tzw. „Dobrych Praktyk”, w tym również Dobrych Praktyk dotyczących produkcji kosmetyków. Kolejny wykład również został przygotowany przez TÜV SÜD – Pan Michał Kurek przedstawił blaski i cienie systemu HACCP, pokazując liczne bariery stojące na drodze do jego skutecznego przestrzegania przez pracowników. Ponownie usłyszeliśmy Pana Obiedzińskiego z TÜV SÜD. Podsumował on przedstawione dotychczas standardy bezpieczeństwa żywności, omówił ich genezę i zróżnicowanie w zależności od różnych regionów na świecie. Ostatni wykład drugiego dnia konferencji zaprezentował Pan Michał Cierpiałowski z firmy Quality Assurance Poland, omawiając system SSOP (Standardowe Operacyjne Procedury Higieniczne).

Trzeci dzień konferencji rozpoczął się nietypowo. Pani Monika Świżewska z firmy OIKOS omówiła rodzaje zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Druga część wykładu została poświęcona charakterystyce laboratorium akredytowanego i wymaganiom, jakie są stawiane tego typu jednostkom.

Drugi wykład w całości został poświęcony lekom. Pan Kamil Grzymek z US Pharmacia zaprezentował wymagania, jakie stawia się produkowanym współcześnie farmaceutykom. Kolejny wykład zwrócił uwagę na rolę higieny i wyrabiania odpowiednich nawyków wśród pracowników, w kształtowaniu wysokiej jakości produktów leczniczych, a poprowadził go Pan Artur Mazurek z firmy Ecolab.

Wykładem zamykającym konferencję była prezentacja Pani dr Izabeli Witczak z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Omówiła ona rolę farmakoekonomiki i jej wpływ na jakość terapii prowadzonych w szpitalach.

„Dni Jakości” były także okazją do praktycznego doskonalenia interesujących umiejętności. Warsztaty z negocjacji w sympatyczny sposób przekazały uczestnikom podstawową wiedzę i praktyczne techniki, które wykorzystać można zarówno w życiu zawodowym jak i codziennym. Z kolei podczas zajęć z „Nowoczesnych technik rozwiązywania problemów jakościowych” uczestnicy mieli za zadanie  rozwiązać nurtujący wielu przedsiębiorców problem – jak podnieść jakość produktu bez podnoszenia kosztów?  Analizie poddano sok pomarańczowy, krem do rąk i pastylki na gardło. Dzięki pracy zespołowej i kreatywnemu myśleniu uczestników zadanie okazało się nie aż tak trudne.

Zapraszamy za rok na III edycję „Dni Jakości, których temat przewodni nie jest jeszcze znany. Mamy nadzieję, że konferencja pomogła wszystkim uczestnikom w poszerzeniu wiedzy na temat jakości żywności, leków i kosmetyków, i stała się inspiracją do dalszego rozwoju w tym kierunku.

Andrzej Chałupniak
Koordynator projektu „Dni Jakości”
KNZJ „Qualiteam”