Irena Ochyra, właściciel firmy szkoleniowo-coachingowej Kreator8, psycholog, mistrz technik NLP, audytor wewnętrzny i wiodący Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, BhiP i Środowiskiem

Specjalistka w zagadnieniach psychologii organizacji i pracy, technik skutecznej komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji, rozwiązywania konfliktów, warsztatów i treningów antystresowych, wywierania wpływu, motywacji, asertywności, technik sprzedaży, nieinwazyjnej typologii osobowości. Prowadzi konsultacje, warsztaty i szkolenia, także szkolenia w małych grupach (3-5 osób).

Od wielu lat prowadzi szkolenia doskonalące organizację i jej potencjał, współpracuje z uczelniami, z pismami specjalistycznymi, przygotowuje organizacje do certyfikacji zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2008.

Od 10 lat prowadzi executive coaching, life coaching.

 

Pierwszym jej zawodem był zawód położnej, drugim zawodem był zawód informatyka, następnie zawód psychologa.

 • Absolwentka Psychologii Instytutu Rosyjskiej Akademii Nauk.

 • Absolwentka European Academy of Integration Psychology: – in the line Hypnosis, in the line Psychographology, in the line of Non-Verbal Personality Analysis

 • Absolwentka Psychologii Zarządzania Instytutu Ekonomiki i Kultury w Moskwie

Rozwijając swoje kompetencje ukończyła wiele szkoleń, seminariów i warsztatów, a także:

 • Podyplomowe Studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Zakład Systemów Zapewnienia Jakości.

 • Studia Podyplomowe w Międzynarodowej Szkole Menedżerów „ Zastosowanie Psychologii i Socjologii w Zarządzaniu Potencjałem Ludzkim”,

 • Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej – PUWE.

Posiada międzynarodowe certyfikaty:

 • Certified Master i Parctitioner in the Artof NLP,organizowany przez International Institute NLP & MORE,

 • Certyfikat Sprawiedliwości Naprawczej, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej.

 • Certyfikat auditora wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, BHiP i Środowiskiem, organizowany przez TUV ESSEN

 • Certyfikat auditora wiodącego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, BHiP i Środowiskiem zarejestrowany w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Auditorów (IRCA) – ISO 9000:2000

 • Certyfikat assesora EFQM/INK,

PUBLIKACJE:

Artykuły, prezentujące jej dorobek w obszarach związanych z doradztwem i doskonaleniem zarządzania i jakości pracy w organizacjach.

 1. Ochyra Irena (2002. N 02/01), NEGOCJACJE, „Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka
 2. Ochyra Irena (2002. S 01/01), STRES, „Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka
 3. Ochyra Irena (2002. Z 02/01), ZEBRANIA, „Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka.
 4. Ochyra Irena (2003. K 06/01), KONFLIKT W FIRMIE, Konsultacja„Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka.
 5. Ochyra Irena (2003 E 03/01), EFEKTYWNA PREZENTACJA, Konsultacja, „Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka
 6. Ochyra.Irena. (2003/XI/06), MOBBING, „Poradnik Menedżera” Wydawnictwo -Wiedza i Praktyka.
 7. Ochyra Irena. (2004. U 03/01), UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI WYNIKÓW, Konsultacje, „Poradnik Menedżera” Wydawnictwo-Wiedza i Praktyka.
 8. Ochyra Irena, ( 2004. B 09/01) BIERNY PRACOWNIK – JAK SOBIE Z NIM PORADZIĆ, „Poradnik Menedżera” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka.
 9. Ochyra Irena. (2004 J 02/01) JAK ZWOLNIĆ PRACOWNIKA?Doradca Dyrektora Finansowego” Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka
 10. Ochyra Irena, J.Sołtys (2004) ROLA KIEROWNICTWA W SZJ,  „ Zarządzanie Jakością w Praktyce. Normy ISO 9000″ Wydawnictwo – Wiedza i Praktyka
 11. Prezentacje na konferencji POLSKIE FORUM ISO 9000, sektor biznesu, Hajnówka, 23-25 maja 2004
 12. Ochyra Irena (2004) ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA A KONKURENCYJNOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ – ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – materiały konferencyjne POLSKIE FORUM ISO 9000
 13. Ochyra Irena 26 maja 2004 – VI sesja Międzynarodowej Szkoły Jakości – Jakość organizacji publicznej – europejskie wzorce, polskie doświadczenia
 14. Ochyra Irena – publikacje – Baza najlepszych praktyk i wiedzy w zarządzaniu – Umbrella Consulting Sp zo.o – Umbrella.org.pl
 15. Irena Ochyra – publikacja dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, „Zarządzanie jakością w praktyce, Normy ISO 9000” – Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów i kształtowanie umiejętności zbierania dowodów obiektywnych(w ramach technik prowadzenia auditu) – grudzień 2008
 16. Irena Ochyra – publikacja dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, „Zarządaanie jakością w praktyce, Normy ISO 9000” – Motywowanie narzędziem skuteczności działania zespołów – luty 2009
 17. Irena Ochyra – publikacja dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, „Zarządzanie jaokością w praktyce, Normy ISO 9000” – Czy konflikt w organizacji może zaszkodzić organizacji, procesom zmiany, i jak organizacja powinna konflikt  traktować? – marzec 2009
 18. Irena Ochyra – publikacja dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, „Zarządzanie jaokością w praktyce, Normy ISO 9000” – Jak wdrożyć skuteczny System Okresowych Ocen Pracowników w organizacji? – kwiecień 2009