Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów nowoczesnego i skutecznego zarządzania organizacją. Zwykło się mówić, że zarządzanie ryzykiem wiąże się głównie z polisami ubezpieczeniowymi, więc jeśli firma jest ubezpieczona, to problem mamy z głowy.

Istota zarządzania ryzykiem polega na ocenie stopnia niepewności bliższej i dalszej przyszłości, co stanowi podstawę do podjęcia możliwie najlepszej decyzji w danej chwili. [ok]Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM – Enterprise Risk Management) wiąże się z wieloma korzyściami dla organizacji, takimi, jak między innymi:

  • właściwe rozumienie przez organizację ryzyka i jego objawów,
  • wykazywanie interesariuszom, że organizacja zarządza również ryzykiem,
  • wspomaganie procesów decyzyjnych,
  • zwiększanie zdolności organizacji do realizacji wyznaczonych celów,
  • działanie na rzecz zmniejszenia ryzyka,
  • wykorzystywanie w miarę możliwości szans, jakie niesie ze sobą ryzyko.

[/ok]
Literatura:
iso.org (data dostępu 2011-09-22)
dnv.pl (data dostępu 2011-09-22)