Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 3.12.2011 in Czytelnia | 0 comments

ISO 31000:2009 Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów nowoczesnego i skutecznego zarządzania organizacją. Zwykło się mówić, że zarządzanie ryzykiem wiąże się głównie z polisami ubezpieczeniowymi, więc jeśli firma jest ubezpieczona, to problem mamy z głowy.

Istota zarządzania ryzykiem polega na ocenie stopnia niepewności bliższej i dalszej przyszłości, co stanowi podstawę do podjęcia możliwie najlepszej decyzji w danej chwili.

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM – Enterprise Risk Management) wiąże się z wieloma korzyściami dla organizacji, takimi, jak między innymi:

  • właściwe rozumienie przez organizację ryzyka i jego objawów,
  • wykazywanie interesariuszom, że organizacja zarządza również ryzykiem,
  • wspomaganie procesów decyzyjnych,
  • zwiększanie zdolności organizacji do realizacji wyznaczonych celów,
  • działanie na rzecz zmniejszenia ryzyka,
  • wykorzystywanie w miarę możliwości szans, jakie niesie ze sobą ryzyko.


Literatura:
iso.org (data dostępu 2011-09-22)
dnv.pl (data dostępu 2011-09-22)

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Wyzwania stojące przed audytorem wewnętrznym

Wybór audytora wewnętrznego w organizacji zazwyczaj odbywa się różnymi drogami. Czasem o wyborze decyduje jedynie fakt przejścia szkolenia dla audytorów wewnętrznych, a czasem jest to wnikliwy proces doboru właściwej osoby. Najczęściej decyzja podejmowana jest w sposób pośredni, łącząc oba wyżej wymienione sposoby. Niezależnie jednak od metody wyboru, pełnienie tej funkcji jest dla wybrańca ogromnym wyzwaniem. […]

Zamknij