System ten, podobnie jak System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 i System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 będzie mógł być poddany certyfikacji. [ok]Spełnienie wymagań normy ISO 50001 wpłynie pozytywnie na efektywność energetyczną organizacji, pomoże zredukować koszty i zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko.[/ok] Certyfikacji będą mogły się poddać zarówno organizacje państwowe, jak i prywatne.

Powstający standard ma za zadanie:

  • wspieranie organizacji w zwiększeniu efektywności spożywanej energii,
  • promocję dobrych praktyk zarządzania energią,
  • wspieranie organizacji we wdrażaniu nowych technologii z dziedziny energetyki,
  • tworzenie podstaw promowania zwiększenia efektywnego zużycia energii w łańcuchach dostaw,
  • wspieranie organizacji we wdrażaniu rozwiązań zmniejszających efekt cieplarniany,
  • promowanie integracji systemu zarządzania energią wraz z innymi systemami: zarządzania jakością, środowiskiem, BHP itp.

Jednym z głównych elementów, który łączy powyższe systemy jakości jest zalecane postępowanie według znanej i sprawdzonej metody PDCA (plan-do-check-act).

Literatura:
iso.org (data dostępu 2011-09-19)
Rogala P., ISO 50001 – system zarządzania energią, „Problemy Jakości” 2011/8, s. 41.